Verlof

Moet uw kind naar de tandarts? Of staat er een bruiloft op de planning? Voor deze gelegenheden kunt u verlof aanvragen voor uw kind. Stel vooraf de groepsleerkracht hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Voor het verlenen van vakantieverlof buiten schoolvakanties is de school aan een aantal wettelijke richtlijnen gebonden:

  • U kunt alleen extra verlof (maximaal 10 dagen per schooljaar) aanvragen wanneer u kunt aantonen (door een verklaring van de werkgever van één van de ouders/verzorgers), dat het onmogelijk is om minstens éénmaal per jaar in één van de schoolvakanties vrij te nemen. 
  • Het gaat dus niet over een bepaalde vakantie maar om alle vakanties. Het extra verlof is dan bedoeld om het gezin één mogelijkheid per jaar te geven om samen op vakantie te gaan. 
  • Het verlof kan onder de genoemde voorwaarden slechts éénmaal per jaar worden opgenomen. Extra verlof vindt nooit plaats aansluitend aan de zomervakantie en moet 8 weken van tevoren worden aangevraagd bij de directeur.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details