Kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op de Blokkenberg? We informeren u graag over enkele zaken waarmee u rekening dient te houden.

Reguliere aanmelding: Hieronder verstaan wij het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn en dus niet eerder op een andere school hebben gezeten. Kinderen, waarvan al oudere broertjes/zusjes op school zitten hebben voorrang op andere kinderen. 

Tussentijdse aanmelding: Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen. 

Aanmelding en toelating

Het is voor de organisatie van onze school erg belangrijk van tevoren te weten hoeveel leerlingen er in een nieuw schooljaar zijn. Dan kunnen wij een zo gunstig mogelijke groepsindeling maken. In principe is ieder kind welkom op school. De maximale groepsgrootte is in principe maximaal 30 leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van de geboortedatum van het kind. De belangstelling voor onze school is groot en daar zijn we trots op! 

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor de school niet tot inschrijving/toelating kan overgaan. Mogelijke redenen kunnen zijn: 

  • Zindelijkheid (school en ouders gaan dan in overleg m.b.t. de instroomdatum van het kind). 
  • Groepsgrootte: waardoor de veiligheid in het geding komt maar ook rekening houdend met de grootte van de klaslokalen.  
  • Het niet kunnen bieden van gewenste of noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school kunnen een reden zijn, een aanmelding niet om te zetten in een toelating 
  • Daar waar de zorgvraag van de leerlingen in de betreffende groep(en) complex is, behoudt de school zich het recht voor van het maximumaantal beredeneerd af te wijken. 

Mocht de school om welke reden dan ook uw kind niet kunnen plaatsen gaan wij met de ouders (indien gewenst) op zoek naar een passende plek. 

Aanmelden hoe gaat dat? 

De eerste schooldag van uw kind

Voordat leerlingen 4 jaar worden mogen ze maximaal 8 ochtenden als gewenning naar de kleutergroep komen. Om praktische reden gaat deze gewenning op onze school direct vooraf aan de inschrijfdatum tenzij dit net na een vakantie valt. Voordat uw kind naar school komt krijgt u thuis een welkomstbrief, waarin o.a. precies staat vanaf welke datum de wendagen starten. U mag daar gebruik van maken, het is niet verplicht. Overleg hierover met de leerkracht van uw kind.  

Verhuizingen:  

Bij verhuizingen en andere acute situaties kunt u een afspraak maken met de directeur of IB-er. U kunt telefonisch contact met ons opnemen door onderstaand telefoonnummer te bellen:   045-545 37 04  

Wettelijke regelingen  

  • Nieuwe leerlingen worden pas ingeschreven als blijkt dat het kind op geen andere school is ingeschreven en/of onderwijs volgt.  
  • Een leerling is leerplichtig vanaf de dag dat hij/zij 5 jaar wordt.  Het is echter raadzaam om vanaf 4 jaar onderwijs te volgen.  

 Op de eerste schooldag begint de school voor nieuwe leerlingen in de instroomgroep om 08.30 uur. Ouders van nieuwe leerlingen in de instroomgroep mogen in de eerste schooldagen met hun zoon of dochter mee naar binnen komen, om de overgang van thuis naar school voor de leerlingen eenvoudiger te maken. Alle kinderen worden opgehaald bij de poort. 

Afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe kleuters zal de juf met u afspreken op welk tijdstip het wenselijk is om in te stromen. 

In de folder: Met plezier naar school vindt u nog meer tips over het naar school gaan van uw kind.

Lever na het oriëntatiegesprek het inschrijfformulier in bij de directie.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details