Missie

De missie van onze basisschool vertelt wat we doen, waarvoor we staan en wat onze waarden zijn. Waarom is bs de Blokkenberg er? En wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de (lokale en regionale) samenleving? Kort samengevat luidt onze missie als volgt:

“Iedereen op de Blokkenberg heeft zijn eigen vorm en kleur. Stralend en vol vertrouwen zullen we samen aan de toekomst bouwen. Dit doen we niet alleen maar met alle mensen om ons heen.”

We richten ons op het leggen van een stevige basis voor de ontwikkelingen van de leerlingen die aan ons worden toevertrouwd. Dit doen we met aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind, waarbij de focus niet alleen ligt op kennis van basisvakken, maar ook vaardigheden en attitude. ‘Samen’ is hierin het sleutelwoord. We willen een veilig omgeving bieden voor leerlingen, ouders en leraren. Een omgeving waar iedereen zich gewaardeerd voelt en oog heeft voor de ander.

Om de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen te stimuleren, evalueren leerkrachten en leerlingen wekelijks de de dingen die goed en minder goed gingen. Tijdens deze gesprekken staan de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie centraal.

Autonomie

Wees trots op wie je bent! Voel jezelf verantwoordelijk en ben bewust van zowel je sterke en minder sterke kanten.

Relatie

Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties is nodig om relaties vorm te geven.

Competentie

De leerling voelt zich bekwaam en straalt dit ook uit.

Wilt u uw kind
aanmelden voor
de Blokkenberg?

We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek!
Neem hiervoor contact op met:

Monique van Dongen – directie
 directie.rkbsdeblokkenberg@movare.nl

Maranka Ascolese – intern begeleider
 maranka.ascolese@movare.nl