Oudervereniging

De Blokkenberg heeft een oudervereniging die leuke activiteiten organiseert voor onze leerlingen. Verder ondersteunt de oudervereniging andere schoolactiviteiten.

De oudervereniging wordt onder andere betrokken bij het schoolfeest, de halloweenavond, sinterklaas- en kerstviering, carnaval, communie en vossenjacht.

Het bestuur

De oudervereniging wordt aangestuurd door een algemeen bestuur, bestaande uit maximaal vijf ouders. Een ouder kan drie jaar zijn of haar functie binnen de ouderraad uitoefenen, daarna volgen nieuwe verkiezingen.

Het bestuur wordt sinds schooljaar 2020/2021 gevormd door:

Michel JaminonVoorzitter
Kelly BolkPenningmeester
Sanne van HaandelSecretaris

Organisatie

Naast het dagelijks bestuur, maken natuurlijk ook een groep enthousiaste ouders deel uit van de oudervereniging. Immers, vele handen maken licht werk! Deelname aan een werkgroep is vaak leuk en gezellig en het bevordert de betrokkenheid. De hierboven genoemde activiteiten krijgen vorm in werkgroepen. Aan iedere werkgroep is een aantal ouders én een leerkracht gekoppeld. De werkgroepen worden aangestuurd door een kartrekker; dit is de spin in het web. Na iedere afgeronde activiteit, evalueert de werkgroep met het bestuur.

Uiteraard bestaat de oudervereniging niet alleen uit het algemeen bestuur, maar ook een groep enthousiaste ouders. Vele handen maken namelijk licht werk. Meedoen in de oudervereniging bevordert de betrokkenheid bij de school. Alle activiteiten worden opgepakt door werkgroepen, waarin naast ouders ook één leerkracht deelneemt. Deze werkgroep evalueert samen de georganiseerde activiteiten.

Doe mee!

De oudervereniging organiseert heel wat activiteiten. Daarom zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ouders die on team willen versterken. Lijkt het u leuk om mee te helpen? Meld u dan eenvoudig aan via ovdeblokkenberg@gmail.com.

Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging organiseert met veel plezier alle activiteiten, echter is hier ook geld voor nodig. Een groot deel hiervan is afkomstig van de vrijwillige ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2022/2023 door de Medezeggenschapsraad vastgesteld op €15,00 per leerling die naar de Blokkenberg gaat. Aan de ouders van kinderen die na 1 januari van het lopende schooljaar beginnen, vragen wij een bijdrage van € 7,50.

Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangen de ouders/verzorgers een brief van de oudervereniging (via Isy). De betaling gaat sinds de start van dit schooljaar via Isy. Overmaken kan ook op NL71 Rabo 0191 9112 40 t.n.v. Oudervereniging De Blokkenberg, onder vermelding van ‘Vrijwillige Ouderbijdrage’.

Stichting Leergeld Parkstad

Heeft u niet de financiële middelen om het overblijven (TSO) te betalen? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Parkstad. In overleg met de stichting kan het bedrag vergoed worden.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details